Nasmlouvané pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna   111        Vojenská zdravotní pojišťovna   201        

                       

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  205        Oborová ZP bank a pojišťoven 

                                                                                207

        

 

Zaměstnanecká pojišťovna  ŠKODA   209       

     

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211